Công nhân Samsung Việt Nam đóng góp gần 100.000 đơn vị máu

Công nhân Samsung Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Thu Trang
Công nhân Samsung Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Thu Trang
Công nhân Samsung Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Thu Trang
Lên top