Công nhân lao động Việt Trì tích cực hiến máu cứu người

Công nhân lao động Việt Trì (Phú Thọ) hiến máu cứu người. Ảnh: Trang Nhung
Công nhân lao động Việt Trì (Phú Thọ) hiến máu cứu người. Ảnh: Trang Nhung
Công nhân lao động Việt Trì (Phú Thọ) hiến máu cứu người. Ảnh: Trang Nhung
Lên top