Tây Ninh: 300 CNVCLĐ hưởng ứng hiến máu tình nguyện năm 2021

Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tham gia buổi hiến máu nhân đạo. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tham gia buổi hiến máu nhân đạo. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tham gia buổi hiến máu nhân đạo. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top