Nhân viên Samsung Việt Nam chung tay hiến máu, chia sẻ yêu thương

Công nhân Samsung Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch khi tham gia hiến máu. Ảnh: Thu Trang.
Công nhân Samsung Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch khi tham gia hiến máu. Ảnh: Thu Trang.
Công nhân Samsung Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch khi tham gia hiến máu. Ảnh: Thu Trang.
Lên top