Công đoàn ngành Y tế Gia Lai: Tặng 500 mặt nạ phòng dịch cho các bệnh viện

Lên top