Công đoàn Ngân hàng VN: Gần 25.000 đoàn viên được kết nạp Đảng

Quang cảnh Đại hội   VI Công đoàn Ngân hàng VN. Ảnh: Sơn Tùng
Quang cảnh Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng VN. Ảnh: Sơn Tùng
Quang cảnh Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng VN. Ảnh: Sơn Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM