CĐ tỉnh Khánh Hòa: Kịp thời định hướng thông tin cho công nhân lao động về đặc khu

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn PV Lao Động vào sáng 11.6. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn PV Lao Động vào sáng 11.6. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn PV Lao Động vào sáng 11.6. Ảnh: Nhiệt Băng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM