Công đoàn Đường sắt Việt Nam ký thỏa thuận Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Lễ ký kết. Ảnh: K.T
Lễ ký kết. Ảnh: K.T
Lễ ký kết. Ảnh: K.T
Lên top