Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Đường sắt Việt Nam ký thỏa thuận Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Lễ ký kết. Ảnh: K.T
Lễ ký kết. Ảnh: K.T