Công đoàn Giáo dục Nghệ An trao nhiều suất quà cho đoàn viên khó khăn

Công đoàn GD Nghệ An hỗ trợ làm nhà và sửa  nhà mái ấm công đoàn. Ảnh: Trần Tuấn
Công đoàn GD Nghệ An hỗ trợ làm nhà và sửa nhà mái ấm công đoàn. Ảnh: Trần Tuấn
Công đoàn GD Nghệ An hỗ trợ làm nhà và sửa nhà mái ấm công đoàn. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top