LĐLĐ Lào Cai tập trung chăm lo cho đoàn viên trong Tháng Công nhân

LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn trong Tháng Công nhân 2018.
LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn trong Tháng Công nhân 2018.
LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn trong Tháng Công nhân 2018.
Lên top