Hội thi Nét đẹp Ngành y - Nét đẹp tỏa sáng cùng y đức

Khai mạc hội thi Nét đẹp Ngành y. Ảnh: BV cung cấp.
Khai mạc hội thi Nét đẹp Ngành y. Ảnh: BV cung cấp.
Khai mạc hội thi Nét đẹp Ngành y. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top