LĐLĐ Thừa Thiên - Huế: Tưng bừng hội thao truyền thống CĐ Viên chức

Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra trong 3 ngày (19 - 21.4). Ảnh: PĐ.
Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra trong 3 ngày (19 - 21.4). Ảnh: PĐ.
Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra trong 3 ngày (19 - 21.4). Ảnh: PĐ.
Lên top