Quá trình tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam:

Công đoàn chăm lo đời sống người lao động

Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam tổ chức toạ đàm về việc làm, đời sống CNLĐ trong tái cơ cấu doanh nghiệp. Ảnh: Tú Quỳnh
Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam tổ chức toạ đàm về việc làm, đời sống CNLĐ trong tái cơ cấu doanh nghiệp. Ảnh: Tú Quỳnh
Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam tổ chức toạ đàm về việc làm, đời sống CNLĐ trong tái cơ cấu doanh nghiệp. Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top