Đoàn viên quận Ba Đình nhận hỗ trợ kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Bàn giao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Việt Quốc. Ảnh:CĐN
Bàn giao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Việt Quốc. Ảnh:CĐN
Bàn giao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Việt Quốc. Ảnh:CĐN
Lên top