Giáo viên trường mầm non nhận kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Đoàn Thị Phi. Ảnh: HBT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Đoàn Thị Phi. Ảnh: HBT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Đoàn Thị Phi. Ảnh: HBT
Lên top