LĐLĐ huyện Phúc Thọ công bố Quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Phúc Thọ công bố Quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ huyện Phúc Thọ công bố Quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ huyện Phúc Thọ công bố Quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở. Ảnh: CĐHN
Lên top