Hướng tới hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai, năm 2019:

Chú trọng nâng cao kiến thức cho lao động nữ

Chị Nguyễn Kim Huệ - Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công Cty TNHH sản xuất giày Uy Việt - tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại nhà ăn của Cty. Ảnh: N.V
Chị Nguyễn Kim Huệ - Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công Cty TNHH sản xuất giày Uy Việt - tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại nhà ăn của Cty. Ảnh: N.V
Chị Nguyễn Kim Huệ - Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công Cty TNHH sản xuất giày Uy Việt - tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại nhà ăn của Cty. Ảnh: N.V
Lên top