HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI, NĂM 2019

Kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân

Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam mở lớp nữ công cho CNV nhân tháng Công nhân 2017.
Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam mở lớp nữ công cho CNV nhân tháng Công nhân 2017.
Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam mở lớp nữ công cho CNV nhân tháng Công nhân 2017.
Lên top