Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) tặng Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Ngân hàng VN. Ảnh: Sơn Tùng
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) tặng Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Ngân hàng VN. Ảnh: Sơn Tùng
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) tặng Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Ngân hàng VN. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top