Khai mạc Đại hội XV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội XV Công đoàn TT&TT Việt Nam. Ảnh: V.L
Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội XV Công đoàn TT&TT Việt Nam. Ảnh: V.L
Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội XV Công đoàn TT&TT Việt Nam. Ảnh: V.L
Lên top