Công đoàn Thông tin và Truyền thông VN kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo CĐ Thông tin và Truyền thông (ảnh: T.E.A)
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo CĐ Thông tin và Truyền thông (ảnh: T.E.A)
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo CĐ Thông tin và Truyền thông (ảnh: T.E.A)
Lên top