Chủ tịch các địa phương sẽ đối thoại với công nhân lao động tại đại hội công đoàn

Hội nghị diễn ra nhiều ý kiến sôi nổi
Hội nghị diễn ra nhiều ý kiến sôi nổi