Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Yên Viên đạt giải Nhất giải bóng chuyền hơi nữ

Giải bóng chuyền hơi nữ là dịp gắn kết các đơn vị cơ sở.
Giải bóng chuyền hơi nữ là dịp gắn kết các đơn vị cơ sở.
Giải bóng chuyền hơi nữ là dịp gắn kết các đơn vị cơ sở.
Lên top