Cần đánh giá về vai trò, năng lực của tổ chức Công đoàn trong năm 2021

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: Hải Nguyễn
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: Hải Nguyễn
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top