Bình Dương phát động thi đua đổi mới hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ

Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà Tết cho công nhân lao động gặp khó khăn.
Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà Tết cho công nhân lao động gặp khó khăn.
Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà Tết cho công nhân lao động gặp khó khăn.
Lên top