Hàng nghìn công nhân Bình Dương háo hức với Tết sum vầy 2019

Hàng nghìn công nhân tham dự chương trình Tết sum vầy tại Bình Dương tối 25.1 - ảnh Trường Sơn
Hàng nghìn công nhân tham dự chương trình Tết sum vầy tại Bình Dương tối 25.1 - ảnh Trường Sơn
Hàng nghìn công nhân tham dự chương trình Tết sum vầy tại Bình Dương tối 25.1 - ảnh Trường Sơn
Lên top