Công đoàn hỗ trợ gia đình đoàn viên bị hoả hoạn trong Tết Kỷ Hợi

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình (bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Dương Thị Thùy Loan. Ảnh: T.T
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình (bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Dương Thị Thùy Loan. Ảnh: T.T
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình (bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Dương Thị Thùy Loan. Ảnh: T.T
Lên top