LĐLĐ tỉnh Sơn La nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Giao lưu là một hình thức tuyên truyền sinh động được các cấp CĐ tỉnh Sơn La áp dụng. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Sơn La
Giao lưu là một hình thức tuyên truyền sinh động được các cấp CĐ tỉnh Sơn La áp dụng. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Sơn La
Giao lưu là một hình thức tuyên truyền sinh động được các cấp CĐ tỉnh Sơn La áp dụng. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Sơn La
Lên top