LĐLĐ TP. Thái Nguyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp đầu năm

Đồng chí Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ TP. Thái Nguyên - tặng lì xì cho cán bộ, công nhân viên Cty.
Đồng chí Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ TP. Thái Nguyên - tặng lì xì cho cán bộ, công nhân viên Cty.
Đồng chí Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ TP. Thái Nguyên - tặng lì xì cho cán bộ, công nhân viên Cty.
Lên top