Bị “đẩy” ra xa trung tâm, doanh nghiệp sản xuất khó tuyển nhân sự

Các ngành sản xuất hiện nay đang được quy hoạch xa trung tâm
Các ngành sản xuất hiện nay đang được quy hoạch xa trung tâm
Các ngành sản xuất hiện nay đang được quy hoạch xa trung tâm
Lên top