Tham gia CPTPP, người lao động được hưởng lợi gì?

Việt Nam tham gia CPTPP sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách cho doanh nghiệp và NLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việt Nam tham gia CPTPP sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách cho doanh nghiệp và NLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việt Nam tham gia CPTPP sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách cho doanh nghiệp và NLĐ. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top