Vụ 1.300 công nhân có nguy cơ mất việc: “Đã rất tôn trọng doanh nghiệp khi không lấy đất trước hạn!” (bài 3)

Nhà xưởng của Cty Trường Lợi được đầu tư lớn với kỳ vọng hoạt động lâu dài - Ảnh: L.T
Nhà xưởng của Cty Trường Lợi được đầu tư lớn với kỳ vọng hoạt động lâu dài - Ảnh: L.T
Nhà xưởng của Cty Trường Lợi được đầu tư lớn với kỳ vọng hoạt động lâu dài - Ảnh: L.T
Lên top