Bệnh viện nợ hơn 1 tỷ đồng tiền lương người lao động, UBND TP.Hải Phòng nói gì?

Rất nhiều người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức đều đang bị nợ lương. Ảnh: HH.
Rất nhiều người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức đều đang bị nợ lương. Ảnh: HH.
Rất nhiều người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức đều đang bị nợ lương. Ảnh: HH.
Lên top