Mỹ phẩm ung thư Vi3 của Vinaca: Sở Y tế Hải Phòng cấp phép "lạ đời"?

2 sản phẩm "lạ đời" của Vinaca được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép (Ảnh: T.L)
2 sản phẩm "lạ đời" của Vinaca được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép (Ảnh: T.L)
2 sản phẩm "lạ đời" của Vinaca được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép (Ảnh: T.L)
Lên top