Dự án cải tạo sông Tam Bạc: Giả văn bản của UBND TP.Hải Phòng để tham gia đấu thầu

Dự án đầu tư cải tạo sông Tam Bạc đang được thi công. Ảnh: TN
Dự án đầu tư cải tạo sông Tam Bạc đang được thi công. Ảnh: TN
Dự án đầu tư cải tạo sông Tam Bạc đang được thi công. Ảnh: TN
Lên top