Bế mạc Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương: Đội CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng môn kéo co

Đội kéo co CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng tại hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương năm 2018 chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN. Ảnh: Xuân Trường.
Đội kéo co CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng tại hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương năm 2018 chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN. Ảnh: Xuân Trường.
Đội kéo co CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng tại hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương năm 2018 chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN. Ảnh: Xuân Trường.
Lên top