Lai Châu: LĐLĐ huyện Than Uyên tập huấn nghiệp vụ cho 68 cán bộ công đoàn

Đồng chí Hoàng Thị Luyến – Chủ tịch LĐLĐ huyện Than Uyên trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi.
Đồng chí Hoàng Thị Luyến – Chủ tịch LĐLĐ huyện Than Uyên trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi.
Đồng chí Hoàng Thị Luyến – Chủ tịch LĐLĐ huyện Than Uyên trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi.
Lên top