LĐLĐ TP.CẦN THƠ:

Chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ

Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm. Ảnh: BẢO TRUNG
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm. Ảnh: BẢO TRUNG
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm. Ảnh: BẢO TRUNG
Lên top