LĐLĐ Bình Thuận: Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Lên top