Bầu bổ sung Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top