Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII):

Tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà cho công nhân lao động tại “Tết Sum vầy” năm 2020.Ảnh: Đ.L
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà cho công nhân lao động tại “Tết Sum vầy” năm 2020.Ảnh: Đ.L
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà cho công nhân lao động tại “Tết Sum vầy” năm 2020.Ảnh: Đ.L
Lên top