Bầu bổ sung Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chúc mừng 3 đồng chí được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Quỳnh Hân.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chúc mừng 3 đồng chí được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Quỳnh Hân.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chúc mừng 3 đồng chí được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Quỳnh Hân.
Lên top