Bảo vệ quyền lợi người lao động: Chuẩn hóa công tác thanh tra

Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: L.S
Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: L.S
Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến phát biểu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: L.S
Lên top