Phải quyết liệt các giải pháp giảm nợ BHXH

Cán bộ bưu điện chi trả lương lưu cho các đối tượng tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ bưu điện chi trả lương lưu cho các đối tượng tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ bưu điện chi trả lương lưu cho các đối tượng tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Lên top