“Những cánh tay nối dài” tuyên truyền BHXH tự nguyện

Buổi tuyên truyền về BHXH thu hút đông đảo người dân tham dự. Ảnh: K.N
Buổi tuyên truyền về BHXH thu hút đông đảo người dân tham dự. Ảnh: K.N
Buổi tuyên truyền về BHXH thu hút đông đảo người dân tham dự. Ảnh: K.N
Lên top