Lo bị xử lý hình sự, doanh nghiệp gấp rút trả nợ BHXH

Nhiều lao động làm việc tại Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Sông Chanh (TX.Quảng Yên) cả chục năm vẫn chưa tham gia BHXH. Ảnh: T.N.D
Nhiều lao động làm việc tại Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Sông Chanh (TX.Quảng Yên) cả chục năm vẫn chưa tham gia BHXH. Ảnh: T.N.D
Nhiều lao động làm việc tại Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Sông Chanh (TX.Quảng Yên) cả chục năm vẫn chưa tham gia BHXH. Ảnh: T.N.D
Lên top