Bắc Ninh thành lập tổ thường trực hỗ trợ chống dịch khu công nghiệp

Công ty TNHH sản xuất Biel Crystae Việt Nam đã thành lập 43 tổ an toàn COVID-19 và kiểm soát ra vào đối với toàn bộ công nhân viên và khách đến liên hệ, làm việc. 					Ảnh: PV
Công ty TNHH sản xuất Biel Crystae Việt Nam đã thành lập 43 tổ an toàn COVID-19 và kiểm soát ra vào đối với toàn bộ công nhân viên và khách đến liên hệ, làm việc. Ảnh: PV
Công ty TNHH sản xuất Biel Crystae Việt Nam đã thành lập 43 tổ an toàn COVID-19 và kiểm soát ra vào đối với toàn bộ công nhân viên và khách đến liên hệ, làm việc. Ảnh: PV
Lên top