Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lên top