Bắc Ninh: Từ 6.5, tất cả các cấp học tạm nghỉ để phòng chống COVID-19

Công tác phòng chống dịch được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ tại Bắc Ninh. Ảnh: Thu Huyền
Công tác phòng chống dịch được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ tại Bắc Ninh. Ảnh: Thu Huyền
Công tác phòng chống dịch được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ tại Bắc Ninh. Ảnh: Thu Huyền
Lên top