Phát hiện ca nhiễm COVID-19, Công ty Canon tại Bắc Ninh dừng hoạt động

Xét nghiệm COVID-19 tại KTX của công ty TNHH Canon. Ảnh: Công nhân cung cấp.
Xét nghiệm COVID-19 tại KTX của công ty TNHH Canon. Ảnh: Công nhân cung cấp.
Xét nghiệm COVID-19 tại KTX của công ty TNHH Canon. Ảnh: Công nhân cung cấp.
Lên top